Tìm bằng Google:
Ký tự đầu tên:
Hình thức
Khu vực  

Khai trương hồ câu cá Ao Vả

Hồ câu Ao Vả khai trương vào sáng thứ tư ngày 19/9/2012

Trước hôm khai trương đã tiến hành bồi cá đợt 2, gần 2 tấn trôi (1,5- 2kg) trắm (2,5-3,5kg) không kể lượng chép và rô phi thả đợt 1 cũng khoảng hơn 1 tấn (1-2kg/con) . Dự kiến sẽ thả tiếp mè to, cá CỦ các loại trên 4kg và trắm đen trên 5kg -10kg
KHAI TRƯƠNG vào sáng thứ tư ngày 19 / 9 /2012
( mùng 4 tháng 8 Âm lich)
Giá câu 3 ngày đầu khai trương là 400k /4 giờ
Các ngày tiếp theo mỗi ngày giảm 50 k cho đến 200k /4 giờ

Địa chỉ hồ: Đường Yên Phụ, bên phải lối vào khách sạn Thắng Lợi, Hà Nội

Hiệu lực hết ngày 19/09/2012 | Xem chi tiết thông tin hồ câu

Hồ câu cá - Danh mục

Ao câu Trí Râu

Địa chỉ: Phường An Phú Đông, quận 12
Tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Người liên hệ:
Chi tiết và bản đồ số

Ao Cá Vàng

Địa chỉ: Củ Chi
Tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Người liên hệ:
Chi tiết và bản đồ số

Hồ câu cá giải trí An Khánh

Địa chỉ:
Tỉnh/thành phố: Hà Nội
Điện thoại:
Người liên hệ:
Chi tiết và bản đồ số

Ao Vả

Địa chỉ: Đường Yên Phụ, bên phải đường vào khách sạn Thắng Lợi
Tỉnh/thành phố: Hà Nội
Điện thoại:
Người liên hệ:
Chi tiết và bản đồ số

Ao Đôi

Địa chỉ:
Tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Người liên hệ:
Chi tiết và bản đồ số

Hồ Bảy Chín

Địa chỉ:
Tỉnh/thành phố: Hà Nội
Điện thoại:
Người liên hệ:
Chi tiết và bản đồ số

Đập An Khương

Địa chỉ:
Tỉnh/thành phố: Bình Phước
Điện thoại:
Người liên hệ:
Chi tiết và bản đồ số

Hồ nhà Bền

Địa chỉ:
Tỉnh/thành phố: Hà Nội
Điện thoại:
Người liên hệ:
Chi tiết và bản đồ số

Hồ Anh Long

Địa chỉ:
Tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Người liên hệ:
Chi tiết và bản đồ số

Hồ Bà Tám

Địa chỉ:
Tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Người liên hệ:
Chi tiết và bản đồ số

Hồ A Xây

Địa chỉ:
Tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Người liên hệ:
Chi tiết và bản đồ số

Hồ Bến Đá

Địa chỉ:
Tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Người liên hệ:
Chi tiết và bản đồ số

Ao Đôi LA

Địa chỉ:
Tỉnh/thành phố: Long An
Điện thoại:
Người liên hệ:
Chi tiết và bản đồ số

Hồ 4 Xã

Địa chỉ:
Tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Người liên hệ:
Chi tiết và bản đồ số

Hồ câu cá Ao Sen

Địa chỉ: Xã Nhị Bình, Hóc Môn
Tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Người liên hệ:
Chi tiết và bản đồ số

Hồ Bình An

Địa chỉ: Biên Hòa
Tỉnh/thành phố: Đồng Nai
Điện thoại:
Người liên hệ:
Chi tiết và bản đồ số

Hồ câu cá A Lượm

Địa chỉ: Quận 9
Tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Người liên hệ:
Chi tiết và bản đồ số

Hồ Ba Tài

Địa chỉ:
Tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Người liên hệ:
Chi tiết và bản đồ số

Hồ câu cá Ao Thu

Địa chỉ: Quận 9
Tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Người liên hệ:
Chi tiết và bản đồ số

Bích Câu Viên

Địa chỉ:
Tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Người liên hệ:
Chi tiết và bản đồ số

 | Hiển thị trang 1 của tổng số 11 trang |